Józef Piłsudski wiedział jak robić marketing. Jak komunikował wizję? Case study