Czy psychopata jest kreatywny? Psychopata w pracy
Luty 20, 2019
Krzyk psychopaty w pracy. (NIE)Kochana moja praca
Marzec 20, 2019
Pokaż wszystkie

Przemoc psychiczna w pracy. (NIE)Kochana moja praca

Ośmieszanie, izolowanie, nękanie. Łamanie prawa wobec niego, zmuszanie do łamania prawa, ośmieszanie i pokazywanie swojej potęgi i władzy w organizacji. To jedne z wielu objawów przemocy psychicznej. Kto pada ofiarą? Dlaczego ludzie używają przemocy psychicznej?

 

Kto pada ofiarą przemocy psychicznej w pracy?

Czynnikiem , który determinuje przemoc psychiczną, jest sytuacja w miejscu pracy, a nie to jaką osobowość posiada osoba prześladowana. Przemoc psychiczna funkcjonuje w zakładach, w których określone osoby posiadają w swoich rękach nadmierną ilość władzy. 

Profil osoby używającej przemocy psychicznej w pracy:

 • duży poziomem biernej agresji,
 • zabiega o własne korzyści,
 • postrzegająca innych jako rywali,
 • zazdrosna o sukcesy innych ludzi w pracy,
 • egocentryk,
 • zbyt wysokie mniemanie o sobie,
 • lub niskie mniemanie o sobie co powoduje, że szukają u innych (lepszych od siebie) wad,
 • brak wyrzutów sumienia.

Dlaczego ludzie stosują różne formy przemocy psychicznej? Aby pozbyć się strachu, niskiego poczucia wartości, wad, lęków itd. Zastraszają innych, przerzucając na nich swoje lęki, poczucie wartości i doszukując się nieistniejących wad.

Przemoc psychiczna a osoby trzecie

Poza osobą stosującą przemoc oraz jej ofiarą, są również osoby trzecie, które w istotny sposób uczestniczą w tego typu dysfunkcyjnych zachowaniach. Wyróżniamy: 

 • co-mobberów – uznający i popierający sprawców przemocy
 • side-mobberów– ci, którzy podsuwają pomysły na nowe formy przemocy.

Przemoc nie dzieje się obok, będąc niezauważona przez innych pracowników. Jedni biorą w niej udział aktywnie, wspierając sprawcę w jego działaniach lub biorą udział biernie, gdy ukrywają sytuacje związane z przemocą. Bardzo często takie osoby nie mają silnie zakorzenionego w systemie wartości poczucia: sprawiedliwości, uczciwości i prawdy. Często również boją się sami zostać ofiarą, dlatego milczą i ukrywają prawdę przed światem zewnętrznym. 

 

Skutki przemocy psychicznej

Po dłuższym czasie, latach spędzonych w organizacji, gdzie człowiek jest poddawany przemocy psychicznej ma to drastyczne konsekwencje dla jego zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Osoba taka, może być niezdolna do dalszej pracy nie tylko w tej organizacji, ale także w każdej innej. Zaburzenia z jakimi taka osoba ma do czynienia to:

 • bóle głowy,
 • problemy ze snem,
 • depresja,
 • lęki.

U człowieka dotkniętego przemocą psychiczną:

 • obniża się samoocena,
 • ma problem z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji z innymi ludźmi,
 • nie potrafi budować trwałych relacji i związków,
 • izoluje się od życia społecznego,
 • szuka pomocy w gronie najbliższych, gdzie często wyładowuje swoją frustracje. W ten sposób najbliżsi stają się uczestnikami przemocy psychicznej. Co doprowadza co zachowań dysfunkcyjnych w rodzinie.

Jak widać, przemoc psychiczna destabilizuje pracę nie tylko osoby będącej ofiarą, ale również innym pracownikom. W takiej organizacji szerzy się manipulacja, oczernianie i donoszenie. Pracownicy, którzy nie czują zaufania i bezpieczeństwa nie będą w stanie wykazać się pełnią umiejętności ponieważ cały czas będą gotowi do: ucieczki lub obrony.

Za tydzień dalsza część tematu odnośnie przemocy psychicznej w pracy.