22 stycznia, 2021

Powstanie styczniowe. Czyli jak budować tożsamość marki?

Moim zamiarem nie jest analiza powstania styczniowego. Każdy z nas może sięgnąć do źródeł. Rozważając potrzebę polskich powstań narodowych, ich szans oraz strat, warto zająć się tym, jaki miały wpływ […]